home

n 1 nyumbani, makazi, maskani. at ~ nyumbani; (football, etc) uwanja wa nyumbani. the ~ team n timu ya wenyeji/nyumbani; (of invitation) -wa nyumbani (kupokea wageni). at ~ n tafrija ya nyumbani (ambayo wageni wanatarajiwa kufika wakati maalum). not at ~ (to) -tokaribisha/-topokea wageni. make oneself/be/ feel/ at~ starehe, ondosha ugeni; jisikia nyumbani. at ~ in zoea. be ~ and dry (colloq) fanikiwa. a ~ from ~ mahali mtu anapojisikia yu mwenyeji. nothing to write ~ about (colloq) hakuna cha ajabu/maana. 2 kituo cha wasiojiweza. 3 (often attrib) maisha ya kifamilia. ~ economics n sayansi kimu. ~ help n (GB) mtu aliyeajiriwa kusaidia wasiojiweza. 4 (see habitat) maskani, makazi asilia. 5 (in sport and in various games) golini; kituoni. (baseball) the ~ plate n kituo cha nyumbani. ~ run mzunguko wa mpigo mmoja. the ~ straight/stretch n mwisho wa mbio fulani. 6 (attrib) one's ~ town makazi ya kudumu. Ministry for H ~ Affairs n wizara ya mambo ya ndani. 7 (compounds) home-baked adj -liopikwa/ -liotenge nezwa nyumbani. ~ brewed adj pombe iliyotengenezwa nyumbani/ya kienyeji. homecoming n kurudi nyumbani. ~cured adj (of food esp bacon) -liokaushwa nyumbani. the ~ front n raia (wakati wa vita). homegrown adj (of food) -liopandwa/-liozalishwa nchini. ~ guard n mwanamgambo wa Uingereza (1940-57). homeland n nchi ya asili. ~ made adj (of bread, cakes, etc.) -liotengenezwa nyumbani. ~ Rule n utawala wa wananchi wenyewe. homesick adj -a kutamani/kukumbuka nyumbani. homespun adj nguo iliyofumwa kwa mkono; -a nyumbani. homestead n nyumba iliyozungukwa na shamba; (US) shamba lililotolewa na serikali kwa kuishi na kulima. ~ thrust n shambulio (kwa silaha au maneno) la nguvu. ~truth n ukweli unaouma. homework n kazi ya nyumbani, zoezi (kwa mwanafunzi) la kufanyiwa nyumbani; (colloq) matayarisho (ya majadiliano, kuandika ripoti n.k.). ~ less adj -sio na makazi like ~ -a kama nyumbani. homeward adj -a kuelekea nyumbani. ~ward(s) adv kwa kuelekea nyumbani adv 1 nyumbani, nchini. 2 hasa, barabara. bring something/come ~ to somebody fahamisha barabara. drive a point/an argument ~ eleza barabara. homely adj 1 -a kawaida a ~ meal mlo wa kawaida. 2 -a kama nyumbani, -a kukumbusha mtu nyumbani kwao. homeliness n (US) (also of people, their features) -siovutia. homey (also homy) adj (US colloq) -a kama nyumbani. homing adj (of pigeons) -enye silika ya kurudi nyumbani; (of torpedoes, missiles) -enye uwezo wa kufikia shabaha iliyolengwa.