haze

haze

1 n ukungu, (thin) utusitusi; (fig) kuchanganyikiwa, hangaiko, fadhaa. vt,vi ~ over jaa/tia ukungu. hazy adj 1 -enye ukungu. 2 (fig) si dhahiri; sio na uhakika; -enye wasiwasi. hazily adv. haziness n.

haze

2 vt (US) tesa, onea, dhalilisha. H-bomb n see hydrogen.