gild

gild

1 vt chovya/paka dhahabu. ~ the lily haribu uzuri wa kitu kwa kukipamba sana. ~ the pill pendezesha kitu kinachochukiza. ~ed youth n kijana maridadi na tajiri. gilder n. gilding n. gilt n mpako wa dhahabu. take the gilt off the ginger bread ondoa uzuri wa kitu. gilt-edged stocks/securities n vitegauchumi madhubuti.