draft

2 adj 1 -enye kufanya kazi ya kubeba. ~ animals n wanyama wavutao mizigo (k.m. punda). 2 -liotoka pipani. ~ beer n bia inayotolewa katika pipa.