counterbalance

see counterpoise vt sawazisha. n usawazisho (uzito ulio sawa na uzito mwingine k.m. mizani).