counterpoise

vt sawazisha, tia uzito upande ulio mwepesi ili kusawazisha pande zote mbili. n 1 (jiwe lenye) uzito ulio sawa na uzito mwingine. 2 hali ya urari/mizani/usawazisho.