clinch

vt 1 see clench. 2 kaza msumari kwa kuugongomea. 3 (of boxers) shikana; kamilisha ~ a deal/an agreement fikia/kamilisha mapatano. 4 (colloq) kumbatiana. n mshikamano, mkazo. clincher n jambo/neno mkata.