clench

vt 1 kaza msumari kwa kuukunja na kuugandamiza. 2 funga sana, shika sana, kaza sana (k.m. meno, ngumi), fumba sana (mikono)