champ

vt,vi (of horse) tafunatafuna chakula au lijamu kwa sauti. (fig) ~ (at the bit) -tokuwa na subira, -wa na harara. n (sl) see champion.