cap

n 1 chepeo (aina ya kofia) put on one's thinking ~ fikiria jambo kwa makini. ~ and gown (for University) bushuti na kofia ya mahafali. ~ in hand kwa unyenyekevu if the ~ fits ukiona kwamba yanakuhusu. ~ a pie adv (arch) tangu kichwani hadi miguuni, kabisa set one's ~ at somebody (of girl) jaribu, vutia mwanamume a feather in one's ~ kitu cha kujivunia. 2 fataki. 3 (of bottle) kifuniko. ~ block n faruma. 4 (biol) kikungu cha uyoga. 5 Dutch ~ n (see diaphragm). vt 1 vika chepeo. 2 funika. 3 shinda, pita, -wa bora kuliko. ~ a joke toa utani unaochekesha zaidi. to ~ it all mwisho wa hayo. 4 tunuku.