zingatia

kt [ele] consider, observe, think of, take note, take into account: Haya ninayokueleza yazingatie sana take note of what I am telling you. (tde) zingatilia, (tdek) zingatilika; (tdn) zingatiana; (tds) zingatisha; (tdw) zingatiwa.