vuli

nm [i-/zi-] short rainy season: Mvua za ~ short rains.