viringika

kt [sie] 1 roll. 2 make a circle. (tde) viringikia; (tdk) viringikika; (tds) viringikisha.