vavagaa

kt [sie] spread, be common knowledge: Habari ime~ kila mahali the news is common knowledge. (tde) vavagalia, (tdek) vavagalika, (tdes) vavagalisha.