uya

ktsie] return, come back, go back. (tde) uyia; (tdk) uyika; (tds) uyisha.