udaktari

nm [u-] 1 medical profession. 2 doctorate, doctoral degree: Ana shahada ya ~ wa falsafa katika uchumi he/ she has a doctorate in economics.