uchwara

kv worthless, pitiable, insigni-ficant, petty: Ubwanyenye ~ petty bourgeoisie.