tubwikia

kt [sie] tumble into water, plunge into water: (tde) tubwikilia; (tdk) tubwikika; (tds) tubwikisha.