sogea

kt [sie] move: ~ mbele move forward; ~ karibu move nearer; ~ mbali zaidi move further away. (tde) sogelea, (tdek) sogeleka, (tden) sogeleana, (tdew) sogelewa; (tds) sogeza.