sisi

kw we, us: ~ ni wanafunzi we are students; Tupatie (~) kazi hiyo give us that work.