jiwe

nm mawe [li-/ya-] 1 stone, holystone: Nyumba ya mawe stone house; ~ la thamani jewel; ~ la pembe mraba ashlar; ~ gumu la kupasuka schist. 2 weight of a balance. 3 battery, cell: ~ la tochi torch cell.