jicho

nm ma- [li-/ya-] 1 eye, optic: ~ la husuda leer. 2 ornament on prow of a vessel. 3 flower bud: (nh) (1) sina ~ la kumtazamia I feel ashamed to look at him/her; (2) Yu macho he/she is awake; (3) Finya ~ wink; (4) Kaa macho stay awake, take care; (5) Yangu macho I will not comment.