idhaa

nm [i-/zi-] radio programme, broadcasting, unit: ~ ya Taifa ya radio Tanzania National Programme of Radio Tanzania; ~ ya Kiswahili ya BBC BBC Kiswahili service.