homa

nm [i-/zi-] fever, ague: shikwa na ~ have fever; ~ kali sana high fever; ~ ya malaria malaria fever; ~ ya matumbo typhoid fever; ~ ya njano; jaundice, yellow fever; ~ ya vipindi; recurrent fever; ~ ya uti wa mgongo meningitis.