hivyo

kl 1 (in) that way: Nenda ~ go that way; ~ ndivyo ilivyo that's how it is; Usifanye hivyo ~ don't do it that way; Kwa ~ so, in that way; Si ~ not that way; that is not so. 2 those: ~ vitabu those books. kv such: Usiwe mpumbavu ~ don't be such a fool.