hazahaza

kt [ele] prevent information from spreading. (tde) hazahazia; (tdk) hazahazika; (tdn) hazahazana; (tds) hazahazisha; (tdw) hazahazwa.