geni

kv 1 foreign: Kiingereza ni lugha ya ki~ English is a foreign language; 2 strange, new: Habari hii ni n~ kwangu this is news to me. Tabia hii ni n~ kwetu this is a strange behaviour to us. 3 queer.