fumania

kt [ele] 1 catch sb red-handed. 2 catch sb commiting adultery. (tde) fumanilia; (tdk) fumanika; (tdn) fumaniana; (tds) fumanisha; (tdw) fumaniwa.