fikia

kt [sie] 1 put up, lodge: Wageni wame~ Hoteli ya Sheraton the guests have put up at the Sheraton Hotel. 2 arrive at, find, hit. 3 range. (tdk) fikika; (tds) fikisha; (tdw) fikiwa.