faitika

kt [sie] dally. (tde) faitikia; (tdk) faitikika; (tds) faitikisha.