enda

kt [sie] 1 go, proceed, move ahead: ~ hadi extend. 2 move, be in motion: ~ nyuma fall back. 3 leave, go away. 4 operate, work. 5 go on, keep on, continue. ~ (mahali) mara kwa mara frequent. 6 sell fast. (nh) (i) ~chafya sneeze; (ii) ~ mwayo yawn (iii) ~ choo defecate. (tde) endea; (tdk) endeka; (tds) endesha.