dhurubu

kt [ele] strike a blow, clobber. (tde) dhurubia, (tden) dhurubiana, (tdew) dhurubiwa; (tdk) dhurubika; (tds) dhurubisha.