cheua

kt [ele/sie] 1 eructate; belch: Mtoto ame~ maziwa the child has belched. 2 ruminate, chew the cud: Wanyama wanao~ ruminant animals. (tde) cheulia, (tdew) cheuliwa; (tdk) cheuka; (tds) cheusha.