aghalabu

kl usually, more often, as a rule: Watu wanaofanya mazoezi, ~ huwa na afya njema people who exercise are usually in good health.