young

adj 1 changa. 2 -bichi the night is still ~ usiku bado mbichi. 3 the ~er mdogo. be sb's ~er wa mdogo kuliko mwingine. 4 (used to distinguish a son from his father) kijana, mdogo ~ Ali kijana Ali, Ali mdogo. 5 (as a familiar or condescending form of address) ~ man/woman bwana mdogo/bi mdogo. 6 sio na uzoefu, chipukizi he is ~ in crime ni mhalifu chipukizi. 7 ~ and old kila mtu, wazee na vijana. the ~ watoto; vijana n mtoto; (of birds) kinda; (of animals) ndama. with ~ (of an animal) -enye mimba, (m) jamzito. youngish adj -a ujana kiasi; kijana kijana. youngster n mtoto; kijana.