yoke

n 1 (for cattle) nira. 2 (slave's) kongwa, mkatale. 3 (pair) (la maksai) jozi. 4 (bondage) utumwa; (authority, power) mamlaka, himaya the marriage ~ pingu za maisha vt,vi 1 fungia nira, fungasha, vaa nira. 2 unganisha; oza. yoke n mshamba.