yiddish

n Kiyahudi (kinachotumika hasa Ulaya ya Kati).