yet

adv 1 (in neg and conditional contexts) bado; -ja- he has not ~ come hajaja (bado) they haven't ~ done anything hawajafanya kitu bado. 2 (in interr and neg contexts) bado sasa there is ~ time bado kuna wakati need you go ~ lazima uende sasa. 3 (in affirm sentences) bado -ngali be thankful you are ~ alive shukuru bado ungali hai. 4 tena, baadaye, bado the enemy may strike again ~ adui huenda akashambulia tena baadaye. 5 as ~ hadi sasa we have not discussed the matter as ~ hatujayajadili mambo hadi sasa. nor ~ (lit) wala nor ~ beautiful wala sio mzuri conj hata hivyo, lakini he worked well ~ he failed alifanya kazi vizuri lakini akashindwa.