yea

adv in (arch) ndiyo, naam n the ~s wasemao ndiyo, waunga mkono. yeah adv (sl) ndiyo.