yarn

n 1 kitani, nyuzi zilizosokotwa. 2 (colloq) hadithi, kisa, masimulizi. spin a ~ simulia hadithi vi simulia hadithi.