yap

vi 1 (of dogs) bwekabweka kwa sauti kali. 2 (sl) bwata, payuka n mbweko.