wrist

n kifundo (cha mkono). ~ band n sehemu ya shati ifikayo kwenye kifundo cha mkono. wristwatch n saa ya mkono. wristlet n utepe, pambo la mkononi.