wrick/rick

vt shtusha; tegua kidogo n shtuo; teguko.