wrench

vt 1 sokota, vuta kwa ghafula. 2 umiza kwa kusokotoa/kutegua. 3 (fig) potosha, haribu maana n 1 kusokota/kuvuta kwa ghafla, uchungu mkali kutokana na kuachana/ kutengana na. 3 spana malaya, spana (inayorekebishwa).