wrap

vt,vi ~ (up) (in sth) 1 fungia, setiri, funika. ~ sth up (sl) kamilisha. 2 ~ sth round sth viringishia; zungushia. 3 be ~ped up in fungwa, fungashwa; (fig) fichwa; zamia, penda sana n vazi la nje kama skafu, vazi la kufunika au la kujitanda. keep sth under ~s ficha. take off the ~s onyesha (kwa mara ya kwanza). wrapper n 1 shali, nguo ya kujifunika. 2 karatasi ya kufungia kitu, k.m kifurushi. 3 kitambaa (kama khanga) cha Afrika Magharibi, vitu vya kufunikia/ kufungia. wrapping n.