worry

vt,vi 1 udhi, sumbua, hangaisha. 2 ~ (about/over sth) kerwa na jambo fulani, ona wasiwasi juu ya jambo fulani. ~ along (colloq) jikongojakongoja. 3 (esp of dogs) kamata kwa meno na kutikisa, ng'ata. 4 ~ a problem, etc out shughulikia tatizo tena na tena hadi liishe, n 1 (hali ya kuwa na) wasiwasi/wahaka/ kiherehere. 2 (usu pl) masumbuko. worried adj -enye wasiwasi, wahaka. worrying adj. worryingly adv. worrisome adj sumbufu; -enye kutia wasiwasi.