wool

n 1 manyoya; sufu. dyed in the ~ -liotiwa rangi kabla ya kufumwa; (fig) barabara, kamilifu. much cry and little ~ maneno mengi yenye matokeo haba; pigia kelele kitu kisicho na maana. pull the ~ over sb's eyes danganya mtu. ~ gathering n 1 usahaulifu, chechele adj -enye kusahausahau. 2 kitu kama sufu. 3 (of a person) nywele nene zilizosokotwa, nywele za kipilipili. lose one's ~ (colloq) kasirika. 4 (compounds) ~-ball n bonge la sufu. ~ -carder n mchambuaji sufu. ~-carding n utengenezaji wa sufu fupi na ndefu tayari kwa kufumwa. woollen (US woolen) attrib adj -a sufu. woollens n (pl) nguo za sufu. woolly adj 1 -enye manyoya mengi, -a sufu; (fig) (of the mind, ideas, arguments) -liochanganyikiwa, siodhahiri n (colloq) nguo za sufu (agh sweta). ~-shears n makasi ya sufu.