wood

n 1 mbao, ubao. 2 (often pl) msitu mdogo, kituka, kichaka. out of the ~s (fig) liookoka, liopona toka hatarini/mashakani. be unable to see the ~ for the trees (fig) shindwa kuona vema kutokana na msongamano. 3 in/from the ~ ndani/ kutoka kwenye kasiki. 4 (compounds) ~ alcohol n spiriti ya mti. wood-block n gogo la kuchongea vinyago. ~-carving n kuchonga vinyago; uchongaji vinyago. ~-craft n ujuzi wa misitu, uzoefu wa mambo ya misitu; ufundi wa kuchonga miti. woodcut n muhuri wa mbao wa herufi au picha. ~ cutter n mtema kuni. woodland n eneo lenye miti, mwitu, msitu. woodman n 1 bwana miti; mkata miti. woodsman n 1 (esp US) bwana miti; mkata miti. ~-pecker n gogonola, kigogota, gogota. ~ pile n lundo la kuni. ~-pulp n ubao uliosagwa (kwa ajili ya kutengeneza karatasi). ~ shed n banda la kuwekea kuni. ~-wind n filimbi ya mti. ~ -work n 1 vitu vya mbao, sehemu ya jengo la miti/ mbao; useremala. woodworker n seremala.wooded adj -a mwitu, -a msitu, -enye miti. wooden adj (attrib) -a mti; -a mbao; -a miti. ~ en headed adj zito, -a akili ngumu, rasimu. woody adj 1 -enye miti. 2 -a mwitu, -a msitu.