woman

n 1 mwanamke; (young, unmarried) msichana; mwanamwali; (old) (bi) kizee, ajuza; (slave) mjakazi, kijakazi. 2 (without article) jinsi ya kike. 3 tabia ya kike. ~ hood n 1 (collective) uanamama; wanawake. 2 hali ya kuwa mwanamama. womanish adj -a kike; -a kikekike; -enye tabia ya kike. womanize vt,vi fuata wanawake sana. womanizer n mfuata wanawake. womankind n akina mama, wanawake wote. ~like; ~ly adj -a kike, kama mwanamke. womanfolk n akina mama; wanawake wa familia ya mtu.