wolf

n mbwa mwitu. ~ cry n kilio cha uongo. a ~ in sheep's clothing chui aliyevaa ngozi ya kondoo. keep the ~ from the door weza kujikimu. ~-cub n mtoto wa mbwa mwitu. wolf-hound n mbwa wa kuwindia mbwa mwitu. ~whistle n mluzi wa ashiki vt lafua, la kwa pupa ~ ish adj -a kama mbwa mwitu.